מרכז לפיתוח ארגוני ועסקי למגוון ארגונים וחברות.
חברת אורגד יעדים פיתחה מודל למובילות ארגונית המבוסס על מחקר גלובאלי רב שנים של ארגונים מצטיינים ושל מדינות כמו סינגפור ואירלנד פינלנד ויפן. למרות השונות הרבה בין המדינות והארגונים ניתן לאפיין ארבעה עקרונות (או פרדיגמות) הצלחה אוניברסליים המשותפים לכולם:
 • חשיבה חזונית/תוצאתית - לפי עיקרון זה קיימות הגדרות ברורות של מטרות ותוצאות מדידות פורצות דרך של תהליך השינוי, המשותפות לכל הממשקים בתוך ומחוץ לארגון, המאפשרות להם לרכז את מירב המשאבים והאנרגיה להשגתן.
 • חשיבת win-win - לפי עיקרון זה הרווח של כל הממשקים בארגון תלוי בראש וראשונה ברווח של הממשקים האחרים. ישום עיקרון זה תלוי ביחסי האמון בין הממשקים, המבוססים על מענה לצרכים היחודיים של כל ממשק בנפרד, ועל כך שכולם מחויבים, הן להשגת התוצאות המשותפות והן להשגת התוצאות היחודיות.
 • שותפות - עיקרון זה אחראי לכך שהמחויבויות ההדדיות של כל הממשקים יבואו לידי ביטוי מעשי בצורת הסכמה ארגונית המחייבת את כולם. הסכמה זו מגדירה מהן ההתנהגויות הקונקרטיות המחייבות כל ממשק להשגת ההצלחה המשותפת.
 • אחריותיות (ACCOUNTABILITY) - משמעותו של עיקרון זה הוא שהעובדים והמנהלים בארגון בוחרים לקחת אחריות, הן על התוצאות האישיות והן על התוצאות הארגוניות, כפועל יוצא של ישום שלושת העקרונות לעיל.

עקרונות מנחים לפיתוח ארגוני המבוסס על "ארבעת עקרונות ההצלחה":

 1. מנהלים ועובדים בכל הדרגים מובילים את תהליכי השינוי והישום בארגון.
 2. נוצרת שותפות בין ממשקים קריטיים בתוך ומחוץ לארגון להשגת תוצאות פורצות דרך.
 3. התוצאות והמחויבויות ההדדיות להשגתן נקבעות על בסיס הסכמה רחבה בין הממשקים (כולם מרוויחים - כולם מחויבים).
 4. נחתמת הסכמה ארגונית קונקרטית המבטאת את המחויבויות ההדדיות של כל ממשק להשגת התוצאות.
 5. הקפדה על תוצאות משמעותיות כבר בטווח הקצר.
 6. מוקמים מנגנוני תכנון ויישום משותפים לניהול התהליך הממשיכים לפעול בשיטתיות ובעקביות גם אחרי יציאת היועצים.
 7. התהליך משלב בין הטמעת תרבות של יוזמה (פתיחות ליצירתיות וחדשנות, דיאלוג והקשבה לצרכיו היחודיים של כל ממשק, יצירת מרחב ליוזמות ולקיחת אחריות), לבין תרבות של משמעת (שיטתיות, עקביות, הקפדה על לוח זמנים, הקפדה על המחויבויות ההדדיות ועמידה בתוצאות).
 8. ההנהלה הבכירה נותנת דוגמא אישית במחויבותה ליישום העקרונות.