מרכז לפיתוח והדרכה, למידה וחשיבה בארגונים

רקע

הדרכה מוגדרת כ- "כל ניסיון לשיפור יכולת הביצוע העכשווית או העתידית של העובד באמצעות למידה, שינוי עמדות הגדלת מיומנויותיו ו/או הידע שלו". (Schuler, 1984).
בשנים האחרונות, על רקע צמיחתו הבלתי פוסקת של הידע והתמורות המתמשכות אשר מתחוללות בדפוסי הפעילות של ארגונים, קבוצות ופרטים, חיוניותה של העשייה ההדרכתית זוכה להכרה ולתשומת לב מחודשים וההגדרה הנ"ל נראית רלבנטית מתמיד. זאת ועוד: לצד תפקידיה המסורתיים נדרשת כיום ההדרכה לסייע ביצירתם של מענים לאתגרים עכשוויים נוספים.

אתגרי ההדרכה בעידן הנוכחי:

 • לתמוך במאמצי הארגון להתאים עצמו לשינויים המתחוללים בסביבתו
 • להפוך את הידע – היקפיו, קצבי השתנותו וחשיבותו, לנכס ארגוני
 • לסייע לארגון בטיפוח ובעיצוב תרבות של למידה מתמדת לצורך שיפור ביצועיו
 • להכשיר, לפתח ולטפח את המשאב האנושי
 • לקיים ולהתאים את הפעילות הארגונית/עסקית כך שתהיה מתוחמת ומוכוונת על ידי חוקים, תקנות ותקנים.

יעוד המרכז להדרכה, למידה וחשיבה:
המרכז להדרכה למידה וחשיבה (להלן 'המרכז') יסייע לארגון לממש את יעדיו העסקיים באמצעות פעולות הכשרה והדרכה של עובדים כפרטים ושל המערכת הארגונית ככלל. השגת תכלית זו תמומש באמצעות:

 • פיתוח מענים הדרכתיים ותהליכי למידה פרטניים ומערכתיים לשיפור ביצועי הארגון ועובדיו.
 • הגברת התשואה על המשאבים המושקעים בהדרכה על ידי הפיכת המידע והידע הנצבר על ידי בודדים לנחלת כל אנשי הארגון.
 • מינוף הידע הנצבר בפעילות הדרכתית לטובת יצירתם של שינויים ארגוניים מתבקשים.
 • חיזוק תהליכי "העברת למידה" על ידי הגברת הזיקה בין תחומי ההכשרה והמשימות האישיות והארגוניות, העתקת הלמידה מהכיתה לסביבת העבודה, ופיתוח "סוכני ידע" פנימיים להפצת הידע וביזורו בארגון.

הנחות יסוד

 • מקצוע ההדרכה הוא דיסציפלינה רב תחומית המאגדת מספר התמחויות משנה מובחנות כמו: פיתוח תוכניות לימוד, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך, משאבי אנוש, מדעי הקוגניציה, מידענות ועולם ה –IT.
 • לתהליכי תכנון ופיתוח הדרכה שיטתיים יש פוטנציאל השפעה מהותי על התפתחותו המקצועית של העובד ועל מיצוי אופטימאלי של כישוריו וכישרונותיו לאורך זמן.
 • קיומם של תהליכי תכנון ופיתוח שיטתיים ומקצועיים הם תנאי הכרחי לקיומם של תהליכי למידה איכותיים ורציפים.
 • תהליכי הלמידה מאפשרים שיפור ביצועים מתמיד בכל רובדי העשייה בארגון ומהווים לפיכך מרכיב מרכזי ביכולתו של ארגון להשיג יעדיו.

תחומי פעילות עיקריים:

 • פיתוח פתרונות הדרכתיים מקיפים להכשרת עובדים חדשים הכוללים סוציאליזציה ארגונית והכשרה תפקודית משימתית.
 • איתור מענים הדרכתיים לתפקידים מקצועיים מתקדמים ולתחומי פעילות מורכבים ממוקדים (תחקיר והפקת לקחים, קבלת החלטות, כישורי חשיבה וכו')
 • הכשרת דרגי ניהול, בניית צוותים בארגון ופיתוח צוותי הנהלה.
 • פיתוח, הקמה וניהול של מערכות הדרכה.
 • הכשרה ופיתוח כוח אדם לתחום ההדרכה הפנים-ארגונית.
 • יצירת תהליכי למידה בסביבת העבודה (תהליכי חונכות, למידה עצמאית מונחית, למידה מקוונת וכו').
 • פיתוח מערכי לימוד, מצגות ובחינות הסמכה מקצועיות.
 • הערכת תהליכי ההדרכה, תפוקותיה ותוצאותיה.

מי אנחנו
סגל יועצי 'המרכז' כולל אנשי מקצוע בכירים מתחומי הפסיכולוגיה, ומדעי ההתנהגות.

 • ד"ר מיכאל (מייק) דברת - פסיכולוג ויועץ ארגוני, מומחה בתהליכים ארגוניים ופיתוח תוכניות למנהלים. יועץ, מלווה ומאמן למנהלים (ראש תחום האימון למנהלים באיק"א). לשעבר המשנה למנכ"ל ומנהל בית הספר למנהלים של המי"ל. לשעבר ראש ענף ייעוץ ארגוני ופסיכולוגיית שדה, והיחידה לפיתוח הניהול הבכיר בצה"ל. בעל תואר שלישי מאוניברסיטת תל-אביב בתחום כניסה לארגונים והתמודדות עם לחצים בארגונים.
 • אמציה אבני - בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה חברתית-תעשייתית, בוגר השתלמויות יעוציות רחבות היקף. עוסק במיון ובהדרכה, עם דגש על המערכת הצבאית ומערכת החינוך. בעל ניסיון עשיר בהנחיית קבוצות-תוכן לשיפור מיומנויות אישיות וצוותיות, ובכתיבת מערכי הדרכה.
 • עודד רוטהולץ - בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה יעוצית. הקים וניהל את היחידה לפיתוח הדרכה ועיצוב תהליכי למידה במשרד רוה"מ. התמחויות עיקריות: תכנון ופיתוח הדרכה ותהליכי למידה, יעוץ ואימון אישי למנהלים. בעבר שימש כיועץ ארגוני עצמאי, פסיכולוג ארגוני והדרכתי בצה"ל וראש הענף לפיתוח הכשרות ומסלולים במרכז לפיתוח הדרכה של צה"ל.

גישה מקצועית, מודלים ומתודולוגיות

 • המרכז רואה ביכולתו לסייע ביצירתה של "למידה משפיעה" ערך מקצועי עליון. מימוש ערך זה נשען על תפיסה מקצועית חדשנית וייחודית, 'מ.ח.מ.א.ה', המבוססת על חמישה עקרונות מובילים הלקוחים מספרם של רוברט ברינקרהוף ואן אפקינג High Impact Learning.
  • מיקוד - זיהוי יעדי הארגון הקריטיים ביותר למימוש האסטרטגיה שלו והגדרת מיומנויות המפתח (כישורי ליבה) ההכרחיות ביותר למימושם של יעדים אלה.
  • חיבור מובהק ליעדים העסקיים של הארגון – הגדרת מטרות לימודיות הקשורות באופן ישיר וחד משמעי ליעדים ארגוניים מרכזיים.
  • מעגל הלמידה והביצוע- למידה אמיתית חייבת להיות מיושמת במצב האמת -סביבת העבודה. יישום הלמידה בתפקיד מוביל על פי רוב להבנה והכרה מעמיקים יותר של הכישורים והידע הנדרשים ומיצר תשתית לתהליך מתמיד של שיפור ביצועים.
  • אינטגרציה עם מערכות וגורמים תומכי ביצועים פנים ארגוניים - עיצוב מתודות פעולה שיאפשרו רתימתם של גורמי "הסביבה הארגונית" למימוש יעדי הלמידה.
  • הדרכה מיטבית - מורכבת מארבעה יסודות מרכזיים:
   • תוכן עדכני ורלבנטי - בסיס ידע איתן עליו תיבנה היכולת הנדרשת
   • התנסות - יישום מיומנויות חדשות בסביבה המעודדת לקיחת סיכונים ומתייחסת גם לטעויות כאל הזדמנות לימודית
   • משוב - קבלת מידע אודות תוצאות התנסות והערכה מעצבת
   • רפלקציה - הזדמנות להערכה עצמית, מחשבה, הרהור ניתוח והפקת לקחים לאחר ביצוע.