סדנאות לארגונים ומנהלים - יזמות חברתית
מהו " הקוד הגנטי" של סינגפור ואירלנד שהביא אותן לפסגה? מה ניתן ללמוד מההצלחות הכלכליות והחברתיות במדינות אלו? כיצד ניתן לפתח נורמות עבודה של אחריותיות, מצוינות ותחושת שותפות בקרב עובדי הארגון? כיצד ניתן באמצעים דמוקרטיים למצות את הפוטנציאל הישראלי הגבוה ולחזור ולהוביל בתחומי הכלכלה, הממשל, החינוך ועוד?

חברת "אורגד יעדים" פיתחה תכנית חדשנית בשם: "סינגפור-אירלנד-כרכור: ללמוד מהצלחות". התכנית מציגה תובנות ומודלים יישומיים העולים ממחקר מקיף שנערך בסינגפור ובאירלנד, אשר הביא אותן ואת הארגונים והחברות שבהן, לצמרת העולמית. בשנה האחרונה, הועברה התכנית בעשרות מפעלים וחברות עסקיות מובילות, זכתה לתגובות יוצאות דופן (מצ"ב משובים) והפכה מבוקשת מאוד בכנסים, ימי עיון, מפגשי הדרכה, נופשים ארגוניים וכו'. התכנית מבוססת על סדרת הסרטים שהופקו יחד עם העיתונאי חיים הכט, ניתוח המציאות המרתקת העולה מסרטים אלו והצגת התובנות והכלים להשגת תוצאות דומות בארגונים ובחברות בישראל.

בארגונים רבים הובילה התכנית לסדנאות המשך של פיתוח מנהלים ולתהליכי יישום של מודל המובילות.

תמונות מפעילויות  |  משובים

 

"סינגפור- אירלנד- כרכור"  60 שנה קורס מנהיגות קורס מובילים חברתיים למנהלים  O.D.T