O.D.T
חברת "אורגד יעדים" מקיימת סדנאות שטח בהנחיה קבוצתית שמטרתן פיתוח כישורים חברתיים והקניית מיומנויות מנהיגות באמצעות פעילות שטח, משימות מאתגרות פיזית ומנטלית וכל זאת במסגרת שונה מהרגיל המחייבת שינויי תפישה והתנהגות על מנת להצליח.

בסדנה עובדים על פיתוח מיומנויות אישיות, כגון: מנהיגות אישית, תקשורת, התמודדות עם מצבי חוסר ודאות, קבלת סמכות ולקיחת אחריות. כמו כן מושם דגש על מיומנויות קבוצתיות כגון: עבודת צוות, הנעת תהליכים, תקשורת חיובית ותפקוד תוך כדי תלות באחר .

הסדנאות בנויות ממשימות אתגר אשר מחייבות את המשתתף לצאת מ"אזור הנוחות" שלו ולנסות דרכים חדשות להתמודדות עם מצבים. לאחר כל משימה מתבצע עיבוד עומק, ניתוח של הביצועים וההתנהגויות והעלאת תופעות בולטות לדיון ולבחינה. על ידי כך מתאפשרים למידה מחולשות ועידוד השימוש בחוזקות המשתתף והקבוצה. סדנאות אלו תורמות מאוד למנהלים עובדים בארגונים שכן דרכן ניתן להגיע לרבדים עמוקים הנסתרים בדרך כלל מעינינו . הפעילויות מלהיבות וחדשניות והתובנות מהן מפתיעות ומרגשות.

"סינגפור- אירלנד- כרכור"  60 שנה קורס מנהיגות קורס מובילים חברתיים למנהלים  O.D.T